Stjerner over, mørke under av Ingebjørg Berg Holm

Noe så sjeldent som historisk krim. Vi befinner oss på Hurumlandet på slutten av 1800-tallet hvor vi følger den nye lensmannen Thomas Tinnvik i hans arbeide med å løse et drap. En mann er funnet med knust skalle i et skogholt, og det er kun en person i området som er savnet, nemlig en urokråke…