Utredning om nasjonal telefon for utsatte for vold i nære relasjoner og voldtekt

Det er gode argumenter for å etablere en nasjonal telefon for mennesker med voldsrelaterte erfaringer, ifølge NKVTS. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utredet behovet for etableringen av en nasjonal telefontjeneste for utsatte for vold i nære relasjoner…

Innfører ikke reservasjonsmulighet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er i ferd med å sluttføre arbeidet med en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort. – Høringen om reservasjonsmuligheten har både vist et stort folkelig engasjement og motstand mot at leger skal kunne reservere seg mot å…

Mangelfull oppfølging etter behandling for ruspasienter

Pasienter som er på rusinstitusjon opplever å måtte vente for lenge på behandling og at forberedelsen og oppfølgingen etter behandling er mangelfull. Dette viser den første nasjonale brukerundersøkelse som er utført for ruspasienter på døgninstitusjon. – Vi skal ha et mer brukerorientert helsevesen og da er slik undersøkelser avgjørende. Jeg er glad for at vi…