fbpx

Felles appell mot dødsstraff

Norge og Mongolia står sammen i kampen for avskaffelse av dødsstraff globalt. Foto: UD

I anledning den internasjonale dagen mot dødsstraff i dag har 42 europeiske utenriksministre signert en appell for avskaffelse av dødsstraff.

Kampen mot dødsstraff på det europeiske kontinentet er en av Europarådets største suksesser. Ingen av medlemsstatene i Europarådet praktiserer i dag dødsstraff. Globalt er antall stater som praktiserer dødsstraff blitt halvert i løpet av de siste 20 årene. Norge støtter kampen mot dødsstraff, særlig gjennom arbeid i Europarådet, FN og andre internasjonale fora.

Tekst: regjeringen.no

Blogglistenhits

Leave a comment

Your email address will not be published.


*