Sterke forbedringer i klimarapporteringen

< Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Foto: Johnny Syversen/KLP 84 prosent av den totale markedskapitaliseringen på de nordiske indeksene rapporterer til investorer om klimagassutslipp og arbeidet med å håndtere klimaendringer gjennom CDP, det eneste globale miljøinformasjonssystemet. Kvaliteten på informasjonen som gis er bedre i 2013 enn noen gang tidligere, og det er…

Norsk støtte til europeisk samarbeid om klimatilpasninger

I dag er myndigheter og eksperter fra hele Europa samlet i Lisboa for diskutere hvilke konsekvenser tørke, flom og havnivåstigning vil ha for Europa. – Siste rapport fra FNs klimapanel viser at klimaendringene kan gi store utfordringer med økt nedbør, tørke, havnivåstigning og annet ekstremvær. I tillegg til å redusere utslippene av klimagasser, må vi…

Avtale med Brasil om redusert avskoging

Brasil og Norge har signert ny avtale om klima- og skogsamarbeid. Avtalen med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) er reforhandlet, slik at bidrag til Amazonasfondet kan utbetales når målbare resultater er oppnådd. Dette er i tråd med Stortingets Innst. 470 S (2012-2013) om at man ønsker større grad av samsvar mellom tidspunktene tilskuddene til Amazonasfondet henholdsvis…

Enda sikrere på menneskeskapte klimaendringer

FNs klimapanel (IPCC) la i dag fram hovedfunnene i den første delrapporten til den såkalte femte hovedrapporten. Med enda større sikkerhet enn tidligere slås det fast at klimaendringene er menneskeskapte. Rapporten gir det mest komplette og detaljerte bildet som noen gang har blitt vist av hva som skjer med klimaet på jorda. Den globale temperaturøkningen,…