Avtale med Brasil om redusert avskoging

Regnskogen i Brasil, et hovedområde for norsk klima- og skogsamarbeid. Foto: Center for International Forestry Research
Regnskogen i Brasil, et hovedområde for norsk klima- og skogsamarbeid.
Foto: Center for International Forestry Research

Brasil og Norge har signert ny avtale om klima- og skogsamarbeid.

Avtalen med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) er reforhandlet, slik at bidrag til Amazonasfondet kan utbetales når målbare resultater er oppnådd. Dette er i tråd med Stortingets Innst. 470 S (2012-2013) om at man ønsker større grad av samsvar mellom tidspunktene tilskuddene til Amazonasfondet henholdsvis bevilges og utgiftsføres i statsregnskapet, og rapporteres som bistand til OECD/DAC.

På bakgrunn av denne avtalen, har Norge overført om lag 2,79 milliarder kroner som fram til nå har stått på gjeldsbrev i Norge, til den brasilianske utviklingsbanken, BNDES. Utbetalingen er gjort på grunnlag av resultatene Brasil har oppnådd i redusert avskoging i årene 2008-2009, 2009-2010 og 2010-2011. Pengene skal brukes på gode utviklingsprosjekter i regi av Amazonasfondet. Prosjektene spenner vidt: fra støtte til urfolkssamfunn til arbeid med arealplanlegging på kommune- og delstatsnivå, bærekraftige og mer effektive landbruksmetoder og bedret brannvern og håndheving av lovverk.

BNDES er verdens største utviklingsbank og stiller svært strenge krav for å sikre at pengene fra Norge og andre bidragsytere ikke utsettes for korrupsjon og mislighold. Avtalen inneholder klare regler om tilbakeføring av midler i tilfelle korrupsjon eller mislighold, i situasjoner hvor midler står ubenyttet etter at kontrakten har utløpt, og ved eventuell oppsigelse av avtalen. I tillegg skal mulig tvisteløsning foregå i henhold til norsk rett og ved norsk domstol.

Tekst og bilde: regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *