Enda sikrere på menneskeskapte klimaendringer

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fikk overrakt IPCC rapporten av fire av de norske bidragsyterne : Gunnar Myhre, CICERO, Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt Eystein Jansen, Bjerknessenteret Cecilie Mauritzen, CICERO. Foto: Erik Aasheim/Miljøverndepartementet
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fikk overrakt IPCC rapporten av fire av de norske bidragsyterne : Gunnar Myhre, CICERO, Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt Eystein Jansen, Bjerknessenteret Cecilie Mauritzen, CICERO. Foto: Erik Aasheim/Miljøverndepartementet

FNs klimapanel (IPCC) la i dag fram hovedfunnene i den første delrapporten til den såkalte femte hovedrapporten. Med enda større sikkerhet enn tidligere slås det fast at klimaendringene er menneskeskapte.

Rapporten gir det mest komplette og detaljerte bildet som noen gang har blitt vist av hva som skjer med klimaet på jorda. Den globale temperaturøkningen, isen som smelter og havet som stiger, knyttes mer direkte til menneskenes utslipp av klimagasser. Rapporten skisserer et enda tydeligere bilde av den framtida vi velger, med lave eller høye globale klimagassutslipp. Utviklingen vi står foran om verdens utslipp ikke reduseres raskt og i stort omfang, er dramatisk.

– Dagens rapport understreker nok en gang alvoret i situasjonen og er en ny og viktig milepæl i det globale klimaarbeidet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

FNs klimapanel skal i 2013 og 2014 legge fram tre delrapporter og en synteserapport som til sammen utgjør klimapanelets femte hovedrapport. Hver rapport har sin arbeidsgruppe. Arbeidsgruppe 1 legger fram hovedfunnene om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene i Stockholm 27. september. Hele den rundt 1000 sider store rapporten publiseres mandag 30. september. Bak rapporten ligger et omfattende arbeid fra mer enn 250 forskere og eksperter. Også norske forskere har gitt viktige bidrag til dagens rapport.

– FNs klimapanel gir det vitenskaplige grunnlaget for nesten alt vi gjør i klimapolitikken, både når vi forhandler fram en ny internasjonal klimaavtale og når vi vedtar nye virkemidler for å sikre nasjonale utslippsreduksjoner, sier Solhjell. Han sier Norge vil jobbe aktivt for at forhandlingene om en ny og forpliktende global klimaavtale i 2015 drives med utgangspunkt i hva vitenskapen sier er nødvendig.

– Med denne rapporten er en viktig brikke på plass for å stå enda sikrere i vitenskapen, sier miljøvernministeren.

Les om rapportens hovedfunn på Miljødirektoratets nettsider.

Denne første delrapporten handler om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. De to siste delrapportene kommer i mars og april 2014.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *