Norsk støtte til europeisk samarbeid om klimatilpasninger

Nuno Lancasta, Audun Garberg, Jorge Moreira da Silva og Rune Viestad. Foto: Miljøverndepartementet
Nuno Lancasta, Audun Garberg, Jorge Moreira da Silva og Rune Viestad. Foto: Miljøverndepartementet

I dag er myndigheter og eksperter fra hele Europa samlet i Lisboa for diskutere hvilke konsekvenser tørke, flom og havnivåstigning vil ha for Europa.

– Siste rapport fra FNs klimapanel viser at klimaendringene kan gi store utfordringer med økt nedbør, tørke, havnivåstigning og annet ekstremvær. I tillegg til å redusere utslippene av klimagasser, må vi  nå jobbe for å få mer kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke enkeltområder og legge konkrete planer for hvordan vi skal møte utfordringene disse endringene fører med seg, uttaler politisk rådgiver Audun Garberg som deltar på klimatilpasningskonferansen i Lisboa.

Klimatilpasningskonferansen i Lisboa 7.-9. oktober skal se nærmere på hvilke konsekvenser tørke, flom, havnivåstigning, stormer og erosjon i kystområder vil ha for Europa. Gjennom praktiske eksempler vises effektive måter å dempe effektene og begrense konsekvensene for samfunnet. Det er deltakere fra en rekke europeiske land og institusjoner. Under konferanse vil også avtalen for klimatilpasningsprogrammet i Portugal under EØS-midlene bli undertegnet.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge klimatilpasningsprogrammer i  Portugal og flere andre mottakerland som et bidrag til etablering av nasjonale strategier og gjennomføring av tiltak. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)  og flere andre norske aktører deltar i dette samarbeidet.

Fremtidens byer

Europakommisjonen fremla en klimatilpasningsstrategi 16. april i år. Dette har bidratt til økt oppmerksomhet og utvikling av tiltak innen klimatilpasning i europeiske land.

– Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning som ble lagt frem i mai i år gir et godt grunnlag for vår nasjonale arbeid og det europeiske samarbeidet. Samarbeidet under EØS-midlene gir også nyttig kunnskap til vårt nasjonale arbeid, understreker Garberg.

Stortingsmeldingen understreker behovet for at alle sektorer tar ansvar for å gjøre de nødvendige tilpasningene. Et nasjonalt senter for klimatjenester ble etablert i 2011 og flere kommuner og fylkeskommuner er i gang med oppfølging bl.a knyttet til pilotprogrammet ”Framtidens byer”. De fleste av disse 13 byene har nå integrert klimatilpasningsarbeidet i sin kommuneplanlegging og stiller bla krav til lokalisering i utbyggingsområder og til håndtering av overvann.

Tekst og bilde: regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *