Sterke forbedringer i klimarapporteringen

< Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Foto: Johnny Syversen/KLP

84 prosent av den totale markedskapitaliseringen på de nordiske indeksene rapporterer til investorer om klimagassutslipp og arbeidet med å håndtere klimaendringer gjennom CDP, det eneste globale miljøinformasjonssystemet.

Kvaliteten på informasjonen som gis er bedre i 2013 enn noen gang tidligere, og det er mange flere selskaper som oppnår topp resultater. Dette viser at Nordic 260 gjør positive fremskritt som svar på klimautfordringene. Dette er noen av de viktigste funnene i CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013, 2013-utgaven av den årlige Climate Disclosure Project Nordic 260s klimaendringsrapporten, som kom ut i dag.

Rapporten analyserer klimaendringsopplysninger levert av 151 av de største selskapene i Norden som deltok i CDPs klimaendringsprogram på anmodning av 722 institusjonelle investorer som står for USD 87 billioner. Den viser at

For første gang oppnådde et norsk selskap, Telenor, topprangeringen for godt klimaresultat, nemlig toppbåndet A. Denne årlige indeksen fremhever de selskapene som er oppført på de nordiske indeksene som viser strategier for å øke den innflytelsen de har på miljøet. Det er nå fire flere nordiske selskaper som leder an: H&M Hennes & Mauritz, Electrolux, Outokumpu og Nokia.

Generelt sett er det en sterk forbedring i resultatbånd: 40 prosent av nordiske selskaper oppnår et A-, A minus- eller B-bånd, noe som innebærer en 76 prosent økning siden 2012.

Det var en sterk økning i antall norske selskaper som rapporterte gjennom CDP.:
60 prosent av norske selskaper på Nordic 260-listen rapporterte i år (48 prosent gjorde det i 2012).

94 prosent av direkte utslipp kommer fra 26 selskaper alene. De nordiske 260-selskapene oppga 126 mill. tonn CO2e i direkte utslipp (omfang – scope – 1) i 2013. Det er bare 26 selskaper som har rapportert nesten alle disse utslippene (94 prosent). Disse selskapene befinner seg hovedsakelig innenfor industrien, råvaresektoren og forsynings- og energisektoren. Selskapene rapporterte en 5 prosent nedgang i utslipp (omfang 1 og 2) siden 2012, og 17 av de 26 selskapene rapporterte inn lavere tall enn i 2012.

Nordiske selskaper responderer på markedets etterspørsel etter bekreftede klimadata
49 prosent av selskapene som har svart sannsynliggjorde sine utslipp i 2013 ved på rapportere at de hadde en 61 prosent økning fra 2012, og at de hadde mer enn doblet prosentsatsen fra 2011. Derved hadde de forbedret kvaliteten og sammenlignbarheten for de klimaopplysningene som er tilgjengelige for markedet.

Noe fremgang med å oppnå reduserte utslipp. 90 selskaper rapporterte en nedgang i utslipp som følge av tiltak for å redusere utslipp. Dette er en økning på 15 prosent fra 2012. Imidlertid utgjør det mindre enn 60 prosent av alle selskapene som kom med opplysninger, øke omfanget av noe som markerer en vesentlig mulighet til å øke omfanget av ambisjonen når det gjelder selskapers rapportering, og

Mer enn 300 utleveringer av utslippsinformasjon totalt fra Norden.
Mange flere selskaper og byer rapporterer til sine investorer, kunder og andre interessenter gjennom CDP-plattformen. De gir opplysninger om klimaendringer, vann- og skogressurser, både offentlig og privat.

Paul Simpson, som er øverste leder i CDP, den internasjonale «not-for-profit»-organisasjonen som er opptatt av å skape bærekraftige økonomier, sier: «Mange land viser tegn til bedring etter den globale økonomiske nedgangen. Imidlertid sender klare vitenskapelige bevis og økende alvorlige værforekomster sterke signaler om at vi må følge veier til økonomisk velstand samtidig som vi reduserer utslipp av klimagasser. Det er helt avgjørende at store utslippere bedrer sine resultater i så henseende og at regjeringer tilbyr flere insentiver for å få dette til å skje.

Jeanett Bergan, sjef for ansvarlige investeringer i KLP, sier dette: «Vi er glad for igjen å kunne rapportere om at resultatene i Norge blir bedre. Det er et stadig driv i riktig retning. Ny teknologi og innovasjon forbedrer stadig fottrykket på forretnings- og mot sluttbrukere. selskapsklimaet. Imidlertid er det mye som må gjøres og spesielt overfor sluttbrukerne. Større oppmerksomhet på klimaet og reduksjon av faktiske kostander på varer og tjenester som omfatter miljøpåvirkningen og utslippskostnader er et viktig skritt videre.»

CDPs klimaendringsprogram oppfordrer selskaper til å offentliggjøre sine utslipp, de målene de har for å redusere dem, og deres vurdering av en rekke risikoer og muligheter som er forbundet med klimaendringer– fra høyere karbonskatt til stigende havnivåer. Prosessen som selskaper loses gjennom, øker bevisstheten om hvordan oppnå effektivisering, realisere pengebesparelser og dra nytte av kommersielle muligheter fra kontrollen av energi, karbonutslipp og klimaendring.

CDP vurderer selskaper etter omfanget og kvaliteten på utslippsreduksjonene og strategiene og rangerer disse etter resultatbånd. De beste utøverne inngår i CDPs Performance Leadership Index (CPLI), dvs. CDPs indeks for lederskap i resultater innen klima.

Telenors A-Bånd

CDP rangerer også selskaper etter åpenhet/transparens om klimaendringer, og de som er flinkest til å offentliggjøre sine resultater, inngår i CDPs Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), dvs. CDPs indeks for lederskap i offentliggjøring av karbonutslipp. Denne måler hvor fullstendig informasjonen som er gitt er.

Norske selskaper i CDLI (offentliggjøring)

Selskap Offentliggjørings-score
Telenor 95
DNO International 94
Marine Harvest Group 94
Storebrand 93
Ekornes 91

Indeksene brukes av investorer for å vurdere selskapenes beredskap for nasjonal og inter-
nasjonal utslippsregulering og for å gi veiledning vedrørende investeringsavtaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *