Ungdom er Nordens fremtid

De nordiske statsministrene drøftet blant annet samarbeid i nordområdene og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. I Stortingssalen var det en nordisk debatt mellom statsministere og nordiske parlamentarikere. Tema var visjoner for det nordiske samarbeidet og hvilket Norden dagens ungdom møter.

Grunnlaget for den nordiske velferdsmodellen er høy deltakelse i arbeidslivet og høy produktivitet. For å bygge landene videre må ungdommene inkluderes i arbeids- og samfunnsliv, og vi må satse på kunnskap. I Norge er nesten 1 av 10 i alderen 20-24 år verken i utdanning, i arbeid eller i noen form for opptrening for å kvalifisere seg for arbeidslivet. I EU er nærmere 2 av 10 unge i denne gruppen.

– Ungdomsledigheten er høyere enn ledigheten i andre aldersgrupper, særlig blant unge med innvandrerbakgrunn. Mange unge fullfører ikke videregående skole, og frafallet er spesielt stort innen yrkesfagene, sier Erna Solberg.

Sannsynligheten for å falle utenfor arbeidslivet er langt større for dem som ikke fullfører videregående opplæring. De nordiske lederne diskuterte felles løsninger på utfordringen.

– Morgendagens arbeidsliv vil ha færre jobber for ufaglært arbeidskraft og flere jobber som krever utdannelse. Derfor er det spesielt viktig å heve statusen til yrkesfagene, og derfor vil vi i Norge gjennomføre et yrkesfagsløft, sier Solberg.

Det er ofte flere årsaker til frafall fra videregående opplæring. En av dem Solberg ønsker å drøfte nærmere er større eller mindre psykiske helseproblemer.

– Det er viktig å styrke det psykiske helsetilbudet nær ungdommen som bedre helsesøstertilbud og rask tilgang på psykolog i kommunene, sier Solberg.

Et av samtalepunktene under det nordiske statsministermøtet var hvordan vi i fellesskap kan skape sterkere tilhørighet til samfunnet for å unngå radikalisering.

– Jeg har ønsker om tettere samarbeid mellom de nordiske land når det kommer til problemstillinger, løsninger og erfaringsutveksling rundt radikalisering og voldelig ekstremisme, sa statsministeren etter møtet med sine nordiske kolleger.

Kilde: Regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *