Ungdom er Nordens fremtid

De nordiske statsministrene drøftet blant annet samarbeid i nordområdene og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. I Stortingssalen var det en nordisk debatt mellom statsministere og nordiske parlamentarikere. Tema var visjoner for det nordiske samarbeidet og hvilket Norden dagens ungdom møter. Grunnlaget for den nordiske velferdsmodellen er høy deltakelse i arbeidslivet og høy produktivitet. For å bygge landene…

Sterke forbedringer i klimarapporteringen

< Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Foto: Johnny Syversen/KLP 84 prosent av den totale markedskapitaliseringen på de nordiske indeksene rapporterer til investorer om klimagassutslipp og arbeidet med å håndtere klimaendringer gjennom CDP, det eneste globale miljøinformasjonssystemet. Kvaliteten på informasjonen som gis er bedre i 2013 enn noen gang tidligere, og det er…