Våpenhvile kan åpne for nødhjelp

CARE håper at våpenhvileavtalen i Sør-Sudan kan åpne for at hundretusener av desperate mennesker får den hjelpen de trenger.  –Det er fremdeles over en halv million mennesker på flukt over hele landet. Mange er slitne, traumatiserte og har fått lite mat eller vann. Mange er fortsatt for redde til å reise hjem, og de har…

Svikter syriske flyktninger

– Norge tar allerede imot for få av de millioner av syrere som er på flukt. At regjeringen stenger døra for 500 syriske flyktninger fremstår smålig, både i Norge og internasjonalt, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Svekket innsats for FNs tusenårsmål Regjeringen foreslår å kutte 50 mill i posten som går til arbeidet med å fremme FNs tusenårsmål,…

Integreringsmeldingen – gjennomføringen er godt i gang

Den 26. oktober 2012 fremmet regjeringen Stoltenberg Meld.St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap for Stortinget. Meldingen ble behandlet i Stortinget den 21. mars 2013, og fikk bred tilslutning. Alle skal med Det viktigste målet i regjeringens integreringspolitikk å sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og…

Hastetiltak for syriske flyktninger

Regjeringen ønsker å komme raskt i gang med uttak av syriske flyktninger i tråd med ønsket fra FNs Høykommissær. Regjeringen foreslår derfor å bevilge vel 16 millioner på inneværende års budsjett. – Situasjonen er dramatisk. En kvoteøkning på 1 000 plasser for syriske flyktninger vil gi et tydelig signal til nabolandene og UNHCR om at…