Hastetiltak for syriske flyktninger

 Utenriksminister Espen Barth Eide besøkte flyktningleiren Zatari i Jordan 20. juni 2013 Foto: UD/Frode Overland Andersen

Utenriksminister Espen Barth Eide besøkte flyktningleiren Zatari i Jordan 20. juni 2013
Foto: UD/Frode Overland Andersen

Regjeringen ønsker å komme raskt i gang med uttak av syriske flyktninger i tråd med ønsket fra FNs Høykommissær. Regjeringen foreslår derfor å bevilge vel 16 millioner på inneværende års budsjett.

– Situasjonen er dramatisk. En kvoteøkning på 1 000 plasser for syriske flyktninger vil gi et tydelig signal til nabolandene og UNHCR om at vi er villige til å bidra i den ekstremt vanskelige situasjonen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Faremo fremholder at ingen er tjent med økt ustabilitet i regionen, og at situasjonen for barn er særlig urovekkende. – Jeg mener derfor det er maktpåliggende at vi nå viser solidaritet med menneskene som flykter for å redde livet sitt. Men også overfor Syrias naboland som har et voldsomt press mot seg, sier Faremo.

Regjeringen har besluttet å foreslå en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria som er anerkjent som flyktninger av Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Bakgrunnen er den stadig mer dramatiske situasjonen i Syria, og den særdeles vanskelige situasjonen for flyktninger fra Syria og for nabolandene. Det er ønskelig at et uttak av flyktninger kan begynne så raskt som mulig, og Regjeringen har derfor i dag fremmet forslag om å starte arbeidet inneværende år med å ta ut 1 000 flere overføringsflyktninger i 2014. Utgiftene for neste år er beregnet og vil bli lagt inn i de relevante, ordinære budsjettproposisjonene for 2014.

Regjeringens forslag innebærer en bevilgningsøkning på tilsammen 16,1 mill. kroner i 2013. Midlene skal understøtte UNHCR i deres arbeid med uttaket i de aktuelle landene, samt legge til rette for at Utlendingsdirektoratet kan sette i gang arbeidet med ekstrauttaket allerede i år. Som følge av økningen i kvoten foreslås det også å lage et informasjonsopplegg om bosetting av flyktninger. Formålet er å øke bosettingen i kommunene, både av overføringsflyktninger og flyktninger fra mottak.

Høykommissæren for flyktninger har siden konflikten startet vært i dialog med medlemslandene om støtte til regionen, og fra i år også om gjenbosetting av syriske flyktninger i et mindre antall. Mandag 30.9 – 1.10.2013 avholdt Høykommissæren et høynivåmøte om Syria-situasjonen sammen med sosialministeren i Libanon og utenriksministrene i Jordan, Tyrkia, Irak og Egypt, der utenriksminister Espen Barth Eide deltok.

UNHCR og nabolandene ber innstendig om at andre land bistår, både med økonomisk støtte til regionen og med å gjenbosette flyktninger. Nabolandene huser nå om lag to millioner syriske flyktninger, der halvparten er barn. Dette har ført til et enormt press på landene, både med hensyn til den økonomiske situasjonen, tilgangen på nødvendige offentlige tjenester samt demografiske og sosiale forhold. Libanon og Jordan er særlig utsatte. Norge har bidratt med om lag 850 millioner kroner til tiltak i regionen siden konflikten startet i 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *