OPCW vinner av Nobels fredspris

– Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Den norske Nobelkomité trekker i sin begrunnelse frem at OPCW og kjemivåpen- konvensjonen har etablert bruk av kjemiske våpen som et folkerettslig tabu.

– Denne fredsprisen inspirerer til fornyet innsats for å sikre at alle land slutter seg til forbudet mot kjemiske våpen. Bruken av kjemiske våpen i Syria viser med all tydelighet at dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke, sier statsministeren.

OPCW har i mange år arbeidet for å destruere lagre av kjemiske masseødeleggelsesvåpen og bidra til at forbudet mot bruk etterleves. FN og OPCW arbeider nå med å ødelegge lagre av kjemiske våpen i Syria.

– Omlag 78 prosent av verdens kjemivåpenlagre har blitt destruert. Kun en promille av lagrene som gjenstår kan skape de forferdeligste lidelser, sier Stoltenberg.

Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) trådte i kraft i 1997. 189 land har sluttet seg til konvensjonen.

FNs ukjente verktøy

–  FNs verktøykasse er bedre utstyrt enn mange tror. OPCW og kjemivåpenkonvensjonen ble den nødvendige ventilen da verden sto overfor trusler om militær inngripen i Syria – i strid med folkeretten, sier Torbjørn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.

–  OPCWs suksess gjennom tjue år og det siste års aktualitet gjør organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen til en verdig vinner av Nobels fredspis 2013, sier Urfjell.

OPCW ble den arenaen som skulle til for å få Syria-konflikten tilbake på det diplomatiske sporet. Veto-maktene klarte ikke å oppnå enighet i FNs Sikkerhetsråd. Men landene ble enige om å oppfordre Syria til å undertegne FNs kjemivåpenkonvensjon (CWC).

Kjemivåpenkonvensjonen setter et totalforbud mot kjemivåpen og pålegger ødeleggelse av gjenværende lagre av slike våpen. Den skal også bidra til at farlige stoffer ikke kommer på avveie, slik at de ikke kan benyttes i produksjon av kjemiske våpen.

–  OPCW og CWC er verktøy i FN-systemet som kan brukes for å forhindre eskalering av en konflikt når storpolitikken setter sikkerhetsrådet så låst ut.

CWC er regnet som en av de mest vellykkede nedrustingskonvensjonene. 189 stater er medlem av organisasjonen OPCW.  Israel og Myanmar har undertegnet, men ikke ratifisert. Angola, Egypt, Nord-Korea og Sør-Sudan verken har undertegnet eller ratifisert. Og nå har Syria startet prosessen med å signere og ratifisere CWC.

–  OPCW har spart mennesker i konfliktområder for død og umenneskelige lidelser ved at snart alle verdens land har sluttet seg til kjemivåpenkonvensjonen. FN har jobbet systematisk med å få kontroll over kjemiske våpen som sammen med atomvåpen og biologiske våpen er vår tids masseødeleggelsesvåpen, sier Urfjell.

Den internasjonale organisasjon for gjennomføring av konvensjonens bestemmelser har betegnelsen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) og har sete i Haag.

Kjemiske våpen defineres som masseødeleggelsesvåpen (MØV), på linje med atomvåpen og biologiske våpen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *