Soldatene har bedre kunnskap om krigens folkerett

Sjef Forsvarets høyskole Louise Dedichen, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Foto: Forsvarsdepartementet
Sjef Forsvarets høyskole Louise Dedichen, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Foto: Forsvarsdepartementet

Soldater har fått bedre kunnskap om folkerett på flere områder, viser Soldatundersøkelsen 2013.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norges Røde Kors. Konklusjonen er at utvalget har generelt god kunnskap om krigens folkerett.

– Krigens folkerett er dagsaktuelt. Det benyttes daglig av våre soldater i operasjoner både hjemme og ute. De blir stilt overfor vanskelige valg, i pressede situasjoner, og må reagere raskt. Da er det viktig å ha reglene i ryggmargen og at kunnskapen og riktige holdninger sitter. Forsvaret jobber kontinuerlig med dette, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er tredje gang en slik undersøkelse gjennomføres. De første ble gjort i 2004 og 2009. Den første soldatundersøkelsen viste at Forsvaret hadde for dårlig opplæring i krigens folkerett. Den resulterte i en grundig gjennomgang av alle deler av utdanningen i krigens folkerett på alle nivåer i Forsvaret. Undersøkelsen i 2009 viste en forbedring i kunnskapsnivået, og det er ytterligere hevet i år.

– I 2009 svarte 66 % at bruk av kjemiske våpen er forbudt, i år ligger prosentandelen på 84. Dette er en økning på 18 % og en betydelig forbedring. Det er viktig at vi er klare på lovligheten omkring bruken av våpen, ikke minst i lys av hendelsene i Syria de siste månedene, sier forsvarsministeren.

Grunnprinsipper
På spørsmål om det er lovlig å angripe fiendens stridende i befolkede landsbyer når man vet at sivile også vil bli drept nevner 8 av 10 befal proporsjonalitetsprinsippet og militær gevinst som eksempler på situasjoner der dette vil være tillatt.

– Dette vitner om forståelse for to av grunnprinsippene i krigens folkerett og også av deres anvendelsesrom. I 2009-undersøkelsen var det kun halvparten som nevnte disse prinsippene. Årets resultat er derfor veldig gledelig, sier Strøm-Erichsen.

Samarbeid
I 2006 inngikk Forsvarsdepartementet og Norges Røde Kors en samarbeidsavtale om internasjonal humanitær rett.

-Formålet med avtalen er å bidra til at Forsvarets personell får økt kunnskap om reglene i krig. Samarbeidet dreier seg derfor i stor grad om opplæring og utdanning i krigens folkerett under vanlig tjeneste, på øvelser og i forbindelse med deployering til internasjonale operasjoner, sier forsvarsministeren.

Om undersøkelsen
De fleste av soldatene som har deltatt er fra Hæren, men også Sjøforsvaret og Luftforsvaret er representert. Avdelingene som har deltatt er Telemark Bataljon, Panserbataljonen, Kystjegerkommandoen og Baseforsvarsstridsgruppen ved 138. Luftving . 565 personer har svart. Utvalget er ikke representativt for Forsvaret.  Det er skilt mellom vernepliktige, vervede og befal.

Tekst og bilde: regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *