Gledelig FN-uttalelse om den humanitære krisen i Syria

– Norge er glad for at FNs sikkerhetsråd endelig har blitt enige om en sterk uttalelse som fordømmer de alvorlige bruddene på den internasjonale humanitærretten og menneskerettighetene i Syria, og som krever full humanitær tilgang, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Sikkerhetsrådet kom i dag med en presidentuttalelse om mangelen på respekt for internasjonal humanitærrett og grove brudd på menneskerettighetene i Syria.

-Jeg er glad for FNs sikkerhetsråd stiller tydelige krav på en rekke konkrete områder til myndighetene og de ulike væpnede grupper for å sikre at sivilbefolkningen får beskyttelse og nødvendig hjelp, sier Eide.

Uttalelsen fordømmer både syriske myndigheters og ulike væpnede gruppers hindring av humanitære hjelpeforsendelser. Den slår fast at hjelpearbeidet må få uhindret adgang på tvers av stridslinjer og på tvers av grensene dersom nødvendig. FN og andre humanitære aktørers manglende tilgang til mennesker i nød utgjør det største humanitære problemet i Syria i dag. I tillegg fordømmer uttalelsen utbredelsen av seksualisert og kjønnsbasert vold og har et særlig fokus på beskyttelse av barn.

– Demilitarisering av skoler og sykehus samt kampen mot seksualisert og kjønnsbasert vold er meget viktig da dette har store humanitære konsekvenser for de aller svakeste gruppene i samfunnet, særlig barn, sier Eide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *