Soldatene har bedre kunnskap om krigens folkerett

Soldater har fått bedre kunnskap om folkerett på flere områder, viser Soldatundersøkelsen 2013. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norges Røde Kors. Konklusjonen er at utvalget har generelt god kunnskap om krigens folkerett. – Krigens folkerett er dagsaktuelt. Det benyttes daglig av våre soldater i operasjoner både hjemme og ute. De blir stilt overfor vanskelige…