Ingen funn av falske basestasjoner i Oslo

PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. PST har i etterforskingen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med Etterretningstjenesten.

Vi stiller oss kritiske til kompetansen firmaet som har gjennomført målingene og laget rapportene har til å avdekke IMSI-catchere.

Vi vil påpeke at innholdet i tidligere mottatte rapporter baserer seg på mangelfullt informasjonsgrunnlag, på feiltolkninger av egne målinger og for lite kompetanse på området generelt.

I tillegg er målinger firmaet har gjennomført kun utført i 2G nettet. I Oslo-området foregår det meste av kommunikasjonen i 3G og 4G nettene.

Ved PSTs statusoppdatering på pressekonferansen 26. mars i år ble dette gjennomgått.

Myntgata 

Det påståtte funnet fra Myntgata 22. desember 2014, kjenner vi til. Vi har gjort omfattende undersøkelser omkring disse, og i etterforskingen har vi kommet frem til at det såkalte funnet blant annet inneholder ugyldige verdier for C1 og C2. Dette betyr at det i materialet inngår tallverdier som ikke vil opptre i et reelt tilfelle hvor IMSI-cathere har vært benyttet. Det kan være to årsaker til dette; enten er tallverdiene fremkommet som følge av en systemfeil, eller så er tallverdiene manipulert. Videre ser vi at den påståtte IMSI-fangeren sender på en kanal (frekvens) som ikke eksisterer i nabolisten på den cellen måleutstyret var knyttet til (serving cell). I tillegg vil vi bemerke at det ble gjennomført målinger i etterforskingen, i samme område og på samme tid, uten at det ble avdekket unormal aktivitet.

Vi finner grunn til å fremheve at informasjonen vi har fått inn gjennom vårt samarbeid med teleselskapene har vært av vesentlig betydning for å kunne komme frem til denne entydige konklusjonen.

Etterforskingen har omfattet egne tekniske undersøkelser og analyser av alt innhentet materiale. Gjennom bearbeiding og analyse av innhentet informasjon, har Etterretningstjenesten og PST kommet til samme konklusjon; det finnes ikke spor av aktive IMSI-fangere i etterforskingsmaterialet.

Les hele redegjørelsen her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *