Ingen funn av falske basestasjoner i Oslo

PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. PST har i etterforskingen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med Etterretningstjenesten. Vi stiller oss kritiske til kompetansen firmaet som har gjennomført målingene og laget rapportene har til å avdekke IMSI-catchere. Vi vil påpeke at innholdet i tidligere mottatte rapporter baserer seg på mangelfullt…