Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /customers/5/5/9/revoltmedia.no/httpd.www/wp-config.php on line 90 Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven – Revolt

Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

on

 – Opphavsretten er avgjørende for at både de som investerer i og de som utvikler åndsverk  sikres økonomisk utbytte av sin kreative virksomhet.  For å bidra til utviklingen av kreative næringer er derfor sterk beskyttelse av opphavsretten et klart premiss for regjeringens politikk, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet. Å balansere rettighetshavernes interesser mot brukernes, er derfor en viktig oppgave for loven.

I Danmark, som vedtok en tilsvarende ordning for ett år siden, er det allerede godkjent 23 nye bruksområder. Det handler om alt fra bruk av lyd og bilder i elektroniske eksamensoppgaver, i biblioteker, digital kopiering i næringslivet og ikke minst bruk av digitale interaktive tjenester knyttet til film og tv.

Forenklet klarering er i tråd med EUs planer om et nytt digitalt forbrukermarked, og vil også være et tema i det videre arbeidet med en ny åndsverklov i Norge. I løpet av våren vil departementet gjennom blant annet et innspillseminar invitere til dialog med alle interessegrupper om dette arbeidet.

– Både for musikkindustrien, norsk filmbransje og andre kulturnæringer gir generell avtalelisens nye muligheter innovativ produkt- og tjenesteutvikling, sier kulturministeren.

 Proposisjonen har to hoveddeler

Den første delen gjelder reglene om avtalelisens. Det foreslås også visse endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens på undervisningsområdet og området for videresending av kringkastingssendinger.

Den andre hoveddelen av proposisjonen gjelder gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU). Direktivet skal løse problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Det foreslås at direktivet gjennomføres ved nye regler i åndsverkloven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *