Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /customers/5/5/9/revoltmedia.no/httpd.www/wp-config.php on line 90 Straffedømte nektes innreise – Revolt

Straffedømte nektes innreise

on

Stortinget godkjente 17. mars 2015 regjeringens forslag om å nekte innreise for personer som har begått alvorlige straffbare forhold i utlandet.

Det innebærer at flere straffbare handlinger kan danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger langt tilbake i tid, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr (FrP).

Det er flere svært alvorlige straffbare forhold som har strafferamme på mellom fem til ti års fengsel som etter dagens regelverk ikke kan gi grunnlag for å vurdere om innreise eller opphold bør nektes. Dette gjelder for eksempel straffbare handlinger knyttet til tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, og oppfordring til terrorhandlinger.

– Regjeringen foreslo derfor å endre utlendingsloven slik at utlendinger som tidligere er straffet i utlandet eller ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer, skal kunne vurderes bortvist uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger. Vi er glade for at Stortinget deler vårt syn på denne saken, sier Kallmyr.

Lovendringen var en del samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *