Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover. Etter at loven har blitt oppdatert med tiltak mot opphavsrettsbrudd på internett og nye vernetidsbestemmelser, legger regjeringen nå frem forslag om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.  – Opphavsretten er avgjørende for at både…