Plan etablerer trygge barnesentre

on

Hjemløse og foreldreløse barn som driver rundt i de raserte områdene på Filippinene, er svært utsatte. Plan etablerer nå trygge barnesentre for barna.

– Tusenvis av barn er nå lett bytte for kjeltringer som kan utsette dem for trafficking, vold og overgrep. Barna trenger ikke bare mat og vann. De er avhengige av et trygt sted å være, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Foto: Plan Norge
Foto: Plan Norge

Etablerer trygge barnesentre

Plan er i gang med å opprette 15 trygge barnesentre på Øst-Samar. Der settes det opp telt der barn kan være. Plan er og i gang med å finne voksne som kan lede arbeidet på disse sentrene, samt og gi disse nødvendig opplæring.

– Det er svært viktig at barn tilbys å være på barnesentre under katastrofer. Her får de beskyttelse, passes på av vokse, de får leke, delta i ulike aktiviteter og voksne kan observere hvilke barn som er traumatisert og trenger psykososial behandling av eksperter, sier Thommessen.

Bekymret for forlatte barn

Utnyttelse av barn er et problem som øker etter katastrofer, lik under Haiti-katastrofen og tsunamien. Plan samarbeider nå med myndighetene på Filippinene for å hjelpe barn som er alene, enten fordi foreldrene er døde, savnet eller jobber utenlands. Det er flere årsaker til at barn er overlatt til seg selv.

– Noen foreldre er døde. Andre foreldre har latt barna være igjen hos andre familiemedlemmer mens de selv drar utenlands eller til andre byer for å jobbe, sier ekspert på barn i katastrofe, Olle Castell fra Plan Sverige.

Castell har de siste dagene reist rundt på mer avsides liggende øyer som ble rammet av katastrofen og forteller at han har møtt flere grupper av barn som er alene.

– Når tyfonen nå inntraff, er noen barn overlatt til seg selv fordi familiene de bor hos prioriterer å ta hånd om sine egne barn, sier Castell. Han forteller også at foreldre med barn i tenårene kan oppfordre disse til å klare seg selv fordi de er store nok til å klare seg selv, slik at mor og far lettere kan ta vare på barnets yngre søsken.

Kartlegger behov for traumebehandling

Plan bistår nå myndighetene med å sørge for at barn som har opplevd traumatiske hendelser i forbindelse med tyfonen, får den hjelpen og støtten de trenger.

– Plan har nå begynt å gi informasjon til foreldre og barn om de psykologiske traumene som barn ofte opplever i forbindelse med slike katastrofer og vi veileder dem på hvordan de skal takle dette og hvor de kan søke hjelp, forteller Thommesen.

Stort behov

Myndighetene på Filippinene oppgir at 315 000 familier og nesten 1,5 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem. Rundt 30 prosent av befolkningen er under 15 år. Det vil si at rundt 500 000 barn er uten et hjem. Flere barn har mistet foreldre eller kontakten med familien sin.

– Barna som er rammet av tyfonen, har vært igjennom en forferdelig opplevelse og har overlevd under svært krevende forhold. Traumer og stress vil påvirke barna i lang tid. Trygghet, lek og støtte er essensielt for at disse barna skal bli seg selv igjen, sier Thommessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *