OPCW vinner av Nobels fredspris

– Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier statsminister Jens Stoltenberg. Den norske Nobelkomité trekker i sin begrunnelse frem at OPCW og kjemivåpen- konvensjonen har etablert bruk av kjemiske…