Norge kan bli verdensledende innen grønn vekst

Næringslivsledere møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft til debatt om hvordan komme i gang med det grønne skiftet i Norge.

Sundtoft dro med dette møtet på Litteraturhuset i Oslo i gang en iderunde med næringslivet, forsknings- og finansmiljøer for å få innspill til regjeringens arbeid med grønn vekst som trengs for lavutslippssamfunnet. Statsråden fikk mange gode innspill som hun tar med seg videre i arbeidet. Hørings-og debattmøter om grønn vekst er planlagt i Tromsø og Trondheim senere denne måneden.

Tine Sundtoft nevnte globale trender som viser at det er et behov for å styrke Norges grønne konkurransekraft. For norsk næringsliv peker det seg blant annet ut fire satsingsområder der bedriftene kan ta globalt lederskap, sa Sundtoft. De fire områdene er:

  • maritim sektor
  • prosessindustrien
  • kunnskapsindustri innen IKT
  • fornybar energi.

– Vi er allerede verdensledende i skipsdesign, utvikling av ny teknologi og bruk av miljøvennlig drivstoff. For eksempel bygges nå verdens første elektriske bilferge i Norge og settes i drift på E39 Lavik – Oppedal i 2015, sa Sundtoft. – Prosessindustrien har allerede vist at de klarer å kutte klimagassutslippene. Industrien har store planer for hvordan aluminium kan gjenvinnes. Her i landet produseres rent silisium som er byggemateriale for solceller. I tillegg er Norge verdens elbil-land og har industri som kan bidra med bildeler og batteriteknologi.

– En utfordring er å finne den riktige balansen mellom forskning og næringslivets behov for innovasjon. I tillegg må vi arbeide for at de nye grønne næringene har mulighet til å rekruttere kompetente folk, påpekte Sundtoft.

På møtet innledet Tysklands ambassadør til Norge, Dr Axel Berg om hvordan landet satser på miljøteknologi og fornybar energi. På sju år har veksten i grønne arbeidsplasser blitt fordoblet, og miljøteknologi er blitt en stor eksportartikkel, opplyste han.

I debatten stilte Terje Osmundsen (Scatec Solar), Christian Rynning- Tønnesen (Statkraft), Idar Kreutzer (Finans Norge), Marianne Lie (Forum for miljøteknologi) og Marius Holm (Zero. De påpekte at statsråden må gå gjennom virkemidlene, og at næringslivet vil ha både pisk og gulrot. Det offentliges innkjøpspolitikk er veldig viktig for å etablere markeder for ny teknologi, ble det sagt.

– Innen 2050 blir vi ni milliarder mennesker på kloden. De vil ha tilgang til rent vann, luft og miljø. Veksten må derfor bli grønn, sa Sundtoft.

Flere av deltagerne påpekte at Norge har pengene, kunnskapen og verdens beste ingeniører med kompetanse fra olje- og gassvirksomheten til å drive igjennom det grønne skiftet.

– Jeg merker meg at næringslivet er ivrigere enn mange politikere til å komme i gang, og noen sier ja til tvang. Vi trenger denne drahjelpen, og jeg vil ta innspillene med meg inn i regjeringens arbeid og konkretisere dette gjennom de ordinære budsjettprosessene. Det er behov for å få til et bedre samspill mellom næringsliv, finans, forskning og myndigheter, sa Sundtoft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *