Evaluerer fylkesnemndene

Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i 1993. Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med.

– Evalueringen skal ta for seg ressursbruk, produktivitet, kvalitet, effektivitet og organisering. Riksrevisjonen har gjentatte ganger vært kritisk til at fylkesnemndene i nærmere 90 prosent av sakene har en behandlingstid som overstiger barnevernlovens mål om fire uker. Rettssikkerheten til barna er det aller viktigste. Derfor skal vi gå nøye gjennom dette, sier Horne.

Oppdraget legges nå ut på anbud med en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner, og skal være ferdig i år.

– Jeg har lenge vært opptatt av om fylkesnemndene fungerer etter hensikten, og om barna blir ivaretatt slik de skal. Jeg er opptatt av å se kvalitet, ressursbruk og organisering i sammenheng, og at det er det denne evalueringen skal gi innsikt i. Derfor er det viktig for meg å sette i gang dette arbeidet. Evalueringen vil være et viktig grunnlag for å vurdere opprettelse av særdomstol, sier statsråden.

Saksbehandlingstid i fylkesnemndene 2013 var når det gjaldt saker med forhandlingsmøte på 97 dager (2009: 71,6 dager), mens det for saker med forenklet behandling ble brukt 68,2 dager (2009: 58 dager).

– Det er potensial for forbedringer. Dette gjelder både organisering og ressursutnyttelse, men også kvaliteten på det arbeidet som gjøres i nemndene, blant annet hvordan barns rettsikkerhet ivaretas og hvordan fagkyndighetsfunksjonen fungerer. Vi snakker her om sårbare barn og familier, sier Horne.

Antallet uavgjorte saker (restanser) var i 2013 på 719 (ned fra 843 i 2012).

Fylkesnemnda har først og fremst som oppgave å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon.

 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993. Administrativt er fylkesnemndene underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene (opprettet i mars 2010). Etatsstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er 12 fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker: Fylkesnemnda i Østfold (Moss), Oslo/Akershus (Oslo), Buskerud/Vestfold (Drammen), Hedmark/Oppland (Lillehammer), Telemark (Skien), Aust-/Vest-Agder (Kristiansand), Rogaland (Sandnes), Hordaland/Sogn og Fjordane (Bergen), Møre og Romsdal (Molde), Sør-/Nord- Trøndelag (Trondheim), Nordland (Bodø) og Troms/Finnmark (Tromsø).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *