ISRAELSK MAKTBRUK PÅ VESTBREDDEN:

I løpet av de siste tre årene er minst 261 palestinere, av dem 67 barn, alvorlige såret av skarp ammunisjon fra israelske styrker på Vestbredden. 16 år gamle Samir ble skutt og drept da han flyktet fra israelske soldater.

Tekst av:LINN SILSETH OG LAILA BELLE   Hentet fra amnesty.no, med tillatelse

Samir Awad ble skutt og drept like ved skolen sin da han i januar 2013 forsøkte å arrangere en demonstrasjon sammen med vennene sine mot muren som deler landsbyen deres, Bodrus, i to. Han ble truffet av tre kuler i hodet, benet og skulderen da han prøvde å flykte fra soldater som angrep gruppen. Vitner har sagt at gutten ble siktet mot mens han løp av gårde.

– De skjøt ham først i benet, men han klarte å løpe videre. Hvor langt kan et såret barn løpe? De kunne lett ha arrestert ham. I stedet skjøt de ham i ryggen med skarp ammunisjon, forteller Samirs venn, Malik Murar, som var vitne til drapet.

Amnesty International mener drapet på Samir er å regne som en utenomrettslig henrettelse eller forsettelig drap, noe som regnes som en krigsforbrytelse i henhold til internasjonal rett.

– Det er vanskelig å godta at et ubevæpnet barn kan representere en akutt fare for en velutstyrt soldat. I denne som i lignende saker synes det som israelske soldater nådeløst avfyrer skudd ved det minste tegn på noe som kan utgjøre en trussel, sier Philip Luther, direktør for Midtøsten og Nord-Afrika-programmet i Amnesty International.

Økende antall menneskerettighetsbrudd
Amnesty har nettopp lansert rapporten Trigger-happy: Israel’s use of excessive force in the West Bank, som beskriver det stadig økende antall drap og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene siden januar 2011, som en følge av israelske styrkers bruk av overdreven, tilfeldig og brutal makt mot palestinerne.
Amnesty International har dokumentert 22 drap av sivile palestinere på Vestbredden i 2013, 14 av disse skjedde i forbindelse med demonstrasjoner. De fleste var ungdommer under 25 år og minst fire var barn. Mange av demonstrasjonene er mot den 800 km lange muren/sikkerhetsgjerdet på Vestbredden som deler flere landsbyer og familier.
Luther forteller at det israelske systemet har vist seg sørgelig inadekvat.
– Det er verken uavhengig eller upartisk og umulig å få innsyn i. Myndighetene må foreta en rask, grundig og uavhengig gransking av alle tilfeller der det kan være mistanke om misbruk av makt som rammer tilfeldig, spesielt når det er snakk om tap av liv eller alvorlige skader, sier Philip Luther.
Misbruk av makt må straffes
Israel har gjentatte ganger nektet å offentliggjøre regler og instrukser som gjelder hærens og politiets bruk av makt i de okkuperte områdene.

– Israelske myndigheter må sende et klart signal til sine soldater og politifolk om at all misbruk av makt vil bli straffet. Med mindre de som begår overgrep blir holdt ansvarlig for ulovlige drap og skader, vil dette bare fortsette, sier Luther.Amnesty International forventer at Israels myndigheter instruerer sine styrker om å unnlate å bruke dødelig makt. Det gjelder blant annet bruk av skarp ammunisjon og gummikuler, unntatt når det er strengt nødvendig for å beskytte liv. De må også respektere palestinernes rett til fredelig forsamling.

Ber verdenssamfunnet avstå fra våpenhandel

Amnesty ber USA, EU og resten av verdenssamfunnet om å avstå fra all handel med ammunisjon, våpen og annet militært utstyr til Israel.- Uten press fra verdenssamfunnet vil situasjonen ikke bedre seg i overskuelig framtid. Det langvarige overgrepsmønsteret må brytes. Dersom israelske myndigheter ønsker å bevise at de er forpliktet av demokratiske prinsipper og internasjonale menneskerettighetsstandarder, må de ulovlige drapene og unødvendig bruk av makt opphøre nå, avslutter Philip Luther.

LES OGSÅ: Amnesty anklager Israel for grusomheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *