Innfører ikke reservasjonsmulighet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er i ferd med å sluttføre arbeidet med en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort.

– Høringen om reservasjonsmuligheten har både vist et stort folkelig engasjement og motstand mot at leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. Diskusjonen om forslaget som er på høring har også vist at dagens ordning ikke fungerer. Det er derfor ikke noe alternativ å videreføre den. Jeg har derfor satt i gang et arbeid med å finne en annen løsning, og jeg er glad for at jeg nå har fått aksept fra KrF for denne, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innfører ikke reservasjonsordningen. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Han slår fast at det derfor ikke vil bli innført noen reservasjonsmulighet.

– Vi har funnet en løsning som ivaretar kvinnene bedre enn dagens ordning og som også ivaretar legene. Vi har arbeidet med denne løsningen i dialog med KrF og Legeforeningen, sier Høie.

Helse- og omsorgsministeren regner med å kunne legge fram den nye løsningen om kort tid.

– Jeg vil vente med å presentere den til alle detaljer er på plass, sier Bent Høie.

Høringsfristen går ut 30.april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *