Hyller grønne kvinner

I anledning Kvinnedagen 8. mars gjorde Grønt Punkt et dypdykk i sine statistikker. Funnene de har gjort viser at mange menn har mye å lære av de fleste kvinner når det gjelder å tenke grønt.

Av Henning Poulsen, Pressenytt

– Vi synes 8. mars er en passende dato å publisere denne statistikken på. Fra et miljøperspektiv er den norske mønsterborgeren en kvinne, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge, selskapet som drifter returordningene for drikkekartong, plastemballasje og emballasjekartong.

Det er bokstavelig talt et fjell av avfall som skiller menn fra kvinner når det gjelder kildesortering og gjenvinning. Fjellet består av 649 tonn drikkekartong, 727 tonn emballasjekartong og 662 tonn plastemballasje, ifølge beregninger Grønt Punkt har gjort basert på en holdningsundersøkelse selskapet har gjort sammen med Ipsos MMI.

Større miljøengasjement

Frøydis Sund, rådgiver ved Likestillingssenteret, har en todelt forklaring på hvorfor kvinner kildesorterer mer enn menn gjør.

– Kvinner gjør mest husarbeid. Det er noe vi vet fra tidsbruksundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå. Dermed vil det å kildesortere avfall lett bli kvinnens arbeid, og mannen blir mindre interessert når han ikke trenger å ta ansvar. Samtidig viser tidligere undersøkelser om temaet at kvinnene kildesorterer fordi de er mer miljøbevisste. Jeg vil anta at det er på grunn av deres miljøengasjement og troen på at det nytter å kildesortere at kvinner faktisk gjør det, sier Sund.

FAKTABOKS:

Så mange kvinner kildesorterer:

Drikkekartonger: 67%

Emballasjekartong: 69%

Plastemballasje: 66%

Så mange menn kildesorterer:

Drikkekartonger: 59%

Emballasjekartong: 64%

Plastemballasje: 63%

(Viser prosentandel som svarer at de kildesorterer hver avfallstype hjemme. Kilde: Grønt Punkt Norge/Ipsos MMI)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *