Hyller grønne kvinner

I anledning Kvinnedagen 8. mars gjorde Grønt Punkt et dypdykk i sine statistikker. Funnene de har gjort viser at mange menn har mye å lære av de fleste kvinner når det gjelder å tenke grønt. Av Henning Poulsen, Pressenytt – Vi synes 8. mars er en passende dato å publisere denne statistikken på. Fra et…