Norge kutter støtten til Afghanistan

Regjeringen foreslår å kutte den sivile bistanden til Afghanistan fra 750 til 700 millioner kroner i 2014.

– Kuttet kommer fordi vi ser manglende afghansk vilje til å følge opp forpliktelsene fra Tokyo på flere områder, men særlig på bekjempelse av vold mot kvinner og bekjempelse av korrupsjon, sier statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet.

På et givermøte i Tokyo i 2012 ble Afghanistan enig med sine samarbeidspartnere om gjensidige forpliktelser i utviklingssamarbeidet. Norge forpliktet seg da til å gi 750 millioner kroner i sivil støtte per år til Afghanistan frem til 2017 så fremt Afghanistan sto ved sine forpliktelser.

Norge ga på et høynivåmøte i Kabul 3. juli uttrykk for misnøye med den trege og ujevne gjennomføringen av forpliktelsene som Afghanistan påtok seg i Tokyo. Norges ambassadør til Afghanistan annonserte da at innretning på og omfanget av den sivile bistanden ville bli vurdert.

– Vi er dypt bekymret over omfattende vold mot kvinner i Afghanistan. Afghanske myndigheter lovet å rapportere om gjennomføringen av loven om bekjempelse av vold mot kvinner innen møtet i juli. Rapporten er ennå ikke lagt frem. Det er ikke godt nok, sier statssekretær Larsen.

 – Korrupsjon er et stort problem. Kabul bank-skandalen er et eksempel på dette. Det er gjort for lite for å rettsforfølge de involverte, og det er gjort for lite for å kreve inn penger som er underslått. Det vitner om at korrupsjon ikke tas tilstrekkelig på alvor av afghanske myndigheter, sier statssekretæren.

– Vi står ved våre langsiktige forpliktelser til Afghanistan. Men forpliktelsene er basert på gjensidighet. Vi oppfordrer derfor afghanske myndigheter til å trappe opp innsatsen for å ivareta deres del av forpliktelsene, sier Larsen.

Tekst: regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *