Hastetiltak for syriske flyktninger

Regjeringen ønsker å komme raskt i gang med uttak av syriske flyktninger i tråd med ønsket fra FNs Høykommissær. Regjeringen foreslår derfor å bevilge vel 16 millioner på inneværende års budsjett. – Situasjonen er dramatisk. En kvoteøkning på 1 000 plasser for syriske flyktninger vil gi et tydelig signal til nabolandene og UNHCR om at…