Håp om bedre fremtid med flytende hager

Impact Norway har i samarbeid med The Lake Clinic, KIDS og Global Roots startet et pilotprosjekt med flytende hager i Moat Klah på Tonle Sap-innsjøen for å forebygge feilernæring.

Tekst: Marlene Karlsen, Jessica Ryan for IMPACT Norway. FOTO: Patrick Flrouzlan

Bakgrunnen for dette spennende prosjektet er The Lake Clinic(TLC) sitt arbeid med å kartlegge ernæringsbehovet hos barn og deres familier i ulike landsbyer på Tonle Sap-innsjøen i Kambodsja gjennom undersøkelser og klinisk arbeid. Studiene har gått over 2 år og resultatene tegner ett dystert bilde av barnas ernæringstilstand. Studiene viser at 2/3 av barn i skolealder er underernærte, og så mye som 40% er rammet av vekstretardasjon, som betyr at kroppen ikke utvikler seg normalt. Den dårlige ernæringstilstanden påvirker barnas immunforsvar og gir dem nedsatt læreevne. Dette er noe barna og etter hvert deres familier må leve med, og det er med å opprettholde fattigdommen i Kambodsja.

1381200_450763008410929_4241096129866417487_n
Barna forbereder den flytende hagen.

Flytende landsbyer

Kambodsja er et svært lite land med mange mennesker og mange lever i flytende landsbyer på det som er Sørøst-Asias største ferskvannsinnsjø; Tonle Sap-innsjøen i hjertet av Kambodsja. Mange av disse landsbyene ligger veldig isolert, noe som begrenser innførsel av blant annet matvarer til landsbyene. Den vanligste dietten består av ris, litt fisk, og salt. På grunn av mangel på dyrkemark er det svært vanskelig for befolkningen å få tak i næringsrike grønnsaker.

Flytende hager

Etter inspirasjon fra et lignende prosjekt i Bangladesh, har Impact Norway, i samarbeid med KIDS, TLC og Global Roots , startet et pilotprosjekt med å sette opp flytende hager i Moat Klah på Tonle Sap-innsjøen for å forebygge feilernæring. Disse flytende hagene består av bambusstokker og hyasinter, en vannplante som ikke har noen kommersiell eller ernæringsmessig verdi. Den truer framkomsten på innsjøen og dekker over gode fiskeområder.

Framgangsmåten er enkel; man bygger en ramme av bambusstokkene, som knytes sammen med tau. Deretter fylles rammen med vann-hyasinter med 8-10 lag, til det er 1m tykt. Hyasintene trampes og slås ned, for å sørge for at strukturen blir så kompakt som mulig og sørger for at den råtner fortere. Etter tre uker er prosessen ferdig og man kan begynne å plante grønnsaker på samme måte som på land. Dette er en svært billig og effektiv måte å skaffe fruktbar jord på, der det ikke er naturlig tilgang på dette.

 

Viktigheten av riktig ernæring

10858448_449093641911199_2566445642571909370_n
En ung mor får opplæring i kosthold og ernæring hos The Lake Clinic. Foto: TLC

Det siste året har ansatte i TLC undervist deltagerne i prosjektet om viktigheten av riktig ernæring og de har arrangert korte matlagingskurs med basiskunnskap. Dette har vært med å danne grunnlaget for det neste steget, hvor deltagerne skal være med på å lage flytende hager fra bunnen av. Slik at de lærer hvordan de kan få dyrkbar jord ved hjelp av enkle, naturlige materialer. Slik at de får muligheten til å dyrke grønnsaker.

Ved å dette prosjektet mot barna og gjøre læringen og kunnskapen til noe gøy får de livsnødvendig kunnskap som de kan bruke på å skape en bedre fremtid. Kanskje lærer de det videre til sine foreldre og skaper et grunnlag for inntekt for familien, på lik linje med fisking. Effekten vil da bli en langsiktig endring i spise- og kostvaner som går videre og bedrer livskvaliteten i flere generasjoner.

Håpet, og målet er at man med denne relativt enkle og billige kilden til sunn og næringsrik mat vil forbedre barnas helse og framtid gjennom riktig ernæring. Dette vil forhåpentligvis resultere i at de tilbringer mer tid på skolen, og mindre tid på The Lake Clinic!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *