Bøker for deg som jobber med psykisk helse

Er du på jakt etter bøker som du kan dra nytte av i ditt arbeid med mennesker med psykiske lidelser? Her får du noen gode forslag til bøker du bør ha i hylla.

De siste 100 årene har det skjedd mye med hvordan vi mennesker ser på psykiske lidelser, og dermed har også måten man behandler de med psykiske lidelser på, endret seg. Det er for eksempel blitt mer viktig med brukermedvirkning og brukerkompetanse og det vil si at ikke alle som jobber innenfor psykisk helse og omsorg har faglig bakgrunn. Slik feltet har utviklet seg de siste årene lages det mer plass til brukerkompetanse for at brukernes stemme også skal bli hørt. Det betyr ikke at fagkompetansen skal bort, men at fagkompetansen slås sammen med brukerkompetansen for et mer helhetlig tilbud til de som lever med psykiske lidelser.

Men er man en medarbeider med brukerkompetanse så sitter man gjerne allikevel med en viss faglig nysgjerrighet og da er det kjekt å vite hvilke bøker man bør lese for å få god faglig input. Det finnes jo et hav av bøker om forskjellige tema innen dette fagområdet. Men enkelte ting er det uansett greit å få med seg både gjennom å lese og gjennom å ta kurs. En ting som kan være ekstremt viktig er kunnskap om hvordan man forebygger og håndterer konflikter. Det er også verdt å merke seg Tidskrift for Psykisk Helsearbeid som gis ut av Universitetsforlaget og byr på artikler, essay og kritiske blikk på blant annet forskning innenfor psykisk helsearbeid.

Håndbok i konflikthåndtering av Ole André Bråten9788276349061

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan forebygge trakassering, trusler og vold? Da er dette en god bok å begynne med. Den første delen av boka er sentrert rundt kommunikasjon og hvordan både verbal og non-verbal kommunikasjon kan forhindre at konflikter oppstår og eskalerer. Man lærer mer om konfliktnivå, samspill, konfliktutvikling og konflikthåndtering. Så får man en mer inngående forklaring på hva man bør gjøre før, under og etter konfliktsituasjonen. Hvordan gjør du en risikovurdering og hvilket mestringsstil har du? Boka er skrevet på et enkelt språk og det gjør det lett for leser å ta til seg kunnskap fra boken.

Boken avsluttes med en egen del som tar for seg hva som skal skje etter selve hendelsen. Ole André Bråten er utdannet ved Politihøyskolen og har en master i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Han har mange år med erfaring innenfor konflikthåndtering og krisehåndtering gjennom sin jobb i Politiet. Han holder også kurs i Oslo Kommune.

Veien ut av psykisk lidelse av Marit Svisdahl

9788202283056Dette er en spennende bok som ser på erfaringer, medborgerskap og bedringsprosesser. Hva skjer egentlig med en som får en psykisk lidelse og som etterhvert faller fra sin posisjon i samfunnet? Hvordan kan man så hjelpe vedkommende tilbake til et produktivt og givende liv igjen etter lidelsen? Gjennom å forstå seg selv og samspillet med andre når man er syk, vil man kunne gjøre situasjonen lettere for begge parter og unngå å gjøre ubotelig skade på viktige relasjoner som for eksempel partner, venn eller sjef. Å bli frisk handler også om å gjenvinne handlekraften og få bukt med maktesløsheten som gjerne følger med en psykisk lidelse. Dette er en fin bok som gir innsikt i hvordan man bør forholde seg til egen psykisk lidelse for å klare å bli frisk. Boka er basert på en studie av voksne mennesker som har vært alvorlig psykisk syke.

Den personlige samtalen av Irena Damgaard og Helle Nørrelykke.9788276344141

Skal man jobbe med mennesker som har psykiske lidelser vil det bli mye samtaler og da gjelder det å bli bevisst på hvordan man kommuniserer og hvor viktig disse samtalene faktisk er. I de gode personlige samtalene spiller både yrkeserfaring og personlige egenskaper en stor rolle og det blir stadig viktigere å ha evne til god kommunikasjon. I denne boka lærer du om hva som er grunnlaget i god kommunikasjon. Boken gir innblikk og forståelse av det å lytte aktivt i de personlige samtalene og hvor viktig det er med aksept og respekt for de man samtaler med uansett bakgrunn. Noe av det mest interessante med boken er det som kalles personlige rettigheter, som både du og din samtalepartner har. For eksempel har dere begge rett til å ha deres egne meninger og følelser, samt gi uttrykk for dem. Forståelse for dette kan gjøre den personlige samtalen mye bedre for begge parter.

Alene-naken-2Alene naken av Tormod Huseby

Tormod Huseby er psykiater og veileder i psykoterapi med tilleggsutdannelse i kognitiv atferdsterapi. I denne boka ser han nærmere på hva det er som styrer handlene våre og han tror sterkt at noe av det som ligger bak vår atferd er at vi alle har en sterk frykt for å bli avvist og utstøtt fra fellesskapet. Opplever man å bli utstøtt av fellesskapet får mange en enorm skamfølelse rundt nettopp dette. Huseby mener at vår frykt for avvisning er en sterk drivkraft som får oss til å gripe til strategier som virker logiske akkurat i øyeblikket, men som er skadelige i det lange løp. I boka får du historier fra Husebys eget liv og noen av hans pasienters livsfortellinger. Huseby forteller blant annet om sår fra barndommen og hvordan disse kan skape uheldige reaksjonsmønstre som kan sitte i oss hele livet med mindre man endrer dem. Samtidig forteller han også om hvordan vi kan få styrke til å være oss selv og komme oss videre i livet uten å måtte forestille oss.

Dette er en god bok, som går helt ned på det menneskelige plan med historier vi alle kan identifisere oss med. Det handler om relasjoner og hvor viktige de faktisk er for oss mennesker. Det handler om hvordan man skal kunne legge fra seg skam, ensomhet og redsel for avvisning.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *