Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

Jobber du med psykisk helse og rus på en eller annen måte? Da bør du absolutt lese denne boken.

Boken er skrevet av May Bente Hagen, António Barbosa da Silva og Mona I. Thelle. May Bente Hagen er psykiatrisk sykepleier, gestaltterapeut og har en master i helse- og sosialfag. António Barbosa da Silva er professor emeritus i helseetikk, psykisk helsearbeid og systematisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand. Mona I. Thelle er psykologspesialist med fokus på psykodynamisk psykoterapi, mangeårig psykoterapeut og nå psykologveileder ved Modum Bad traumeavdeling.

9788215025049_1Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

Dette er en bok som uten tvil vil gi deg som leser bedre forståelse av traumebevisst praksis som bygger på tilknytningsteoretiske, traumefaglige og etiske perspektiver. Hvilke opplevelser er det egentlig som kan gi traumer, hva regnes egentlig som traumer og hvordan utvikler traumene seg til å bli traumelidelser og dissosiative lidelser?

Når jeg leser denne boken leser jeg den fra to perspektiv. Jeg har selv slitt med psykiske lidelser gjennom livet og har nå funnet mestringsstrategier og en måte å leve på som gir meg et godt og meningsfylt liv. Erfaringene mine tar jeg nå med meg i arbeid som erfaringskonsulent og miljøterapeut hvor jeg møter brukere i vanskelige livssituasjoner. Jeg hadde mange AHA opplevelser når jeg leste boken, samtidig som jeg også fikk en bekreftelse på at de tingene jeg har gjort for å få et bedre liv, også er anerkjent som gode metoder i fagmiljøet. Ikke minst gledet det meg å se at man stadig får mer fokus på helheten i mennesket og ikke bare på diagnoser og manualer. Et menneske er så mye mer enn sin lidelse.

Relasjonstraumer og toleransevindu

Noe av det som er spennende med boken er at den presenterer mange gode verktøy man kan bruke i miljøterapi og andre former for terapi, og disse er gjerne mer fokusert rundt traume som årsak til lidelsene, ikke rundt rene psykiatriske diagnoser. Det er fokus på mennesket og dets atferd samtidig som det presenteres verktøy som toleransevinduet for å hjelpe å håndtere traumet og bli bevisst på hvordan man selv lever med og håndterer sin lidelse,uansett hva årsaken måtte være.

Det finnes også et eget kapittel om tidlige alvorlige relasjonstraumer i lys av teorier om tilknytning. Hvordan du som barn tilknytter deg gjennom nære relasjoner og de erfaringer du som barn har eller gjør på bakgrunn av dette, kan faktisk være med å prege deg langt ut i det voksne livet. Opplever man god omsorg fra omsorgspersonene i våre liv som barn, vil man klare å få en god balanse gjennom nærhet til andre mennesker og det å være et eget individ med egne tanker, meninger og følelser. I dette kapittelet ser May Bente Hagen nærmere på tilknytningsteorier, atferdssystemer for tilknytning og selve tilknytningsbåndet. Dette kapittelet følges av et kapittel hvor fokus er på selve samspillet og dets betydning for barnets utvikling.

Nøkkelordet er trygghet

Boken har også egne kapittel som fokuserer på hva som vil være effekten av alvorlige relasjonstraumer på lang sikt og hvordan symptomatikken gjerne fører til diagnoser av forskjellige psykiske lidelser. For mange kan det være bra å få diagnoser som kan gi behandling, men er det virkelig slik at de da får behandlet det som egentlig er problemet eller er det bare symptombildet som behandles?

Boken ser også på vold i nære relasjoner fra en pasients perspektiv, selvskading og suicidal atferd og retter et blikk mot bruk av tvang i traumebevisst miljøterapi. Boken har godt og enkelt språk og samtlige faguttrykk er godt forklart. Materialet blir ikke fremmedgjort for leseren. Derimot kan leseren gjerne kjenne seg igjen i det som er skrevet enten det er som behandler og hjelper eller som bruker. terning6Verktøyene og forståelsen man sitter igjen med etter å ha lest boka er lett å nyttiggjøre seg både privat og i jobbsammenheng. Man lærer å se mennesket og erfaringene som gjerne ligger bak diagnosene. Man lærer om hvor viktig trygghet er mellom behandler og bruker enten det er som miljøterapeut eller psykolog.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *