Studiebarometeret er lansert

Mandag ble den nye nettportalen studiebarometeret.no lansert. Her kan de som søker høyere utdanning, og andre interesserte, finne og sammenligne informasjon om hvordan studentene på rundt 1700 studieprogram vurderer kvaliteten på studiet sitt.

– Viktig innspill i debatten om definisjonen av kvalitet

I studiebarometeret presenteres resultatene av den første nasjonale studentundersøkelsen om kvalitet i høyere utdanning. En undersøkelse som heretter skal foretas årlig. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) som gjennomfører undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen er sendt ut til andre- og femteårsstudenter på 58 utdanningsinstitusjoner, til sammen har 17600 studenter svart.

– Når vi skal sikre kvaliteten i høyere utdanning, må vi begynne med å ta den vanskelige diskusjonen om hvordan vi definerer kvalitet. Her har selvsagt studentene en viktig stemme. Resultatene i studiebarometeret er viktige innspill i debatten, men gir oss ikke hele svaret om hva kvalitet er, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

De fleste studentene er fornøyde

Resultatene i årets undersøkelse viser at 77 prosent av studentene er fornøyde med kvaliteten på studiene sine. Hele 81 prosent opplever studiet sitt som relevant og etterspurt i arbeidslivet. Samtidig er kun 38 prosent av studentene fornøyde med den faglige oppfølgingen de får. Det er ingeniørstudentene som er minst fornøyde, men barnehagelærerstudentene og de som studerer nordisk og historie er mest tilfredse

– At så mange studenter opplever at de ikke får nok faglig oppfølging, er et signal lærestedene må ta på alvor. Det er institusjonene selv som har ansvaret for sikre hvert og ett av studieprogrammene deres holder høy kvalitet, sa Røe Isaksen.

Rom for forbedring

På lanseringen trakk kunnskapsministeren frem at det ikke bare er resultatene av studiebarometeret i seg selv som er interessante, men også spørsmålene det gjør oss i stand til å stille. Studiebarometeret viser for eksempel at norske studenter bruker i gjennomsnitt 27,2 timer i uken på studiene, utenom undervisningen. Det må sees i sammenheng med studentenes tilbakemeldinger på hvor utfordrende studiene er.

– Ut fra studentenes egne tilbakemeldinger, ser vi at det er det er rom for å stille mer utfordrende faglige krav til studentene våre. Men da er det viktig at høyere krav følges opp med solid faglig oppfølging fra universiteter og høyskoler, sa Røe Isaksen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *