Snart 50 millioner passasjerer

Trafikkveksten illustrerer hvor viktig luftfart er for Norge. Tallene forteller om både velstandsutvikling, et internasjonalt orientert næringsliv, befolkningsvekst og hva konkurransen i luften har gjort med billettprisene. For Avinor blir utfordringen å møte kapasitetsbehovene i årene som kommer. Den pågående byggingen av nye terminaler ved Oslo og Bergen lufthavn er de viktigste tiltakene på kort sikt, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Men han understreker samtidig at det det skal investeres i kapasitet og ny infrastruktur over hele landet framover.

-Vi ser frem til å utvikle luftfarts-Norge og ivareta vårt samfunnsoppdrag i årene som kommer, sier Falk-Petersen.

Totalt økte flytrafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 prosent sammenlignet med 2012. Utland økte med 9,2 prosent og innland med 1,3 prosent.

Oslo Lufthavn hadde en trafikkvekst på 4 prosent og endte på nesten 23 millioner passasjerer. Bergen lufthavn hadde en vekst på 6,9 prosent – og passerte for første gang 6 millioner passasjerer. Stavanger lufthavn hadde en vekst på 5,8 prosent og Trondheim lufthavn 3,6 prosent.

Også flere andre lufthavner hadde solid trafikkvekst – blant annet Ålesund og Harstad/Narvik. Passasjerveksten skyldes i all hovedsak flere nye utlandsruter.

-Harstad/Narvik lufthavn Evenes økte trafikken på utland 29 prosent, og i Ålesund var det en eventyrlige vekst i utlandstrafikken på 67,4 prosent  i 2013. I Ålesund ble det etablert nye ruter til Amsterdam og Gdansk samt nytt chartertilbud til Tenerife. Dette viser at nye tilbud også skaper ny trafikk, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Antall flybevegelser gikk opp med 1,8 prosent sammenlignet med 2012.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *