Savner konkret oppfølging av #Jentemilliard

Foto: Plan Norge
Foto: Plan Norge

Plan Norge er tilfredse med at den nye regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle. Men organisasjonen er skuffet over at løftet som Erna Solberg og Siv Jensen ga, om å øke den årlige bistanden til utdanning med en #Jentemilliard, ikke følges opp i regjeringserklæringen.

Plans innspill til regjeringsplattform ba om en sterkere prioritering av barns rettigheter i norsk utviklingspolitikk, og en konkretisering av løftene om økt satsing på bistand til utdanning.

– Det er svært bra at regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle. Dette arbeidet har lenge lidd under mangelen på slik lederskap, sier Per Kristian Sbertoli, politisk rådgiver i Plan Norge.

Erna Solberg og Siv Jensen var begge blant de 67% av toppkandidatene i de ni største partiene som i valgkampen sa ja til Plans krav om en #Jentemilliard i økt bistand til utdanning.

– Plan er skuffet over at dette løftet ikke nevnes i regjeringserklæringen, men vi kommer til å følge dette opp, statsbudsjett for statsbudsjett, sier Sbertoli.

Skuffet

Plan hadde ønsket seg en klarere prioritering av barns rettigheter i utviklingspolitikken. Barns rettigheter nevnes ikke spesielt, men organisasjonen er glad for at regjeringen vil spre kunnskap om menneskerettigheter, og bekjempe vold som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, og misbruk av barn. Det er også bra at barn og funksjonshemmede nevnes blant grupper som regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot.

Den nye regjeringsplattformen sier at regjeringen vil “opprettholde et høyt nivå på norsk bistand”. Plan mener regjeringen bør bevilge én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).  –  Vi vil følge statsbudsjettene nøye og arbeide for at behandlingen i Stortinget gjør at Norge følger prosentmålet, sier Sbertoli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *