Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /customers/5/5/9/revoltmedia.no/httpd.www/wp-config.php on line 90 Ny veileder skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme – Revolt

Ny veileder skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet har lansert en ny nasjonal veileder som kommunene kan bruke i det viktige arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Veilederen skal hjelpe lærere, politi, helsearbeidere, ungdomsarbeidere og andre til raskt å kunne sette i gang tiltak når utfordringer oppstår, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Se veilederen her: Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave som må utføres på tvers av samfunnssektorer og fagområder.

– Regjeringen vil gjennom denne veilederen gjøre tilgjengelig relevant informasjon, som vil gi førstelinjen i kommunene mulighet til å møte fenomenet med god kunnskap. Veilederen skal gi trygghet og et grunnlag for å håndtere en bekymringsfull utvikling hos enkeltpersoner og miljøer, sier Anders Anundsen videre.

Veilederen er digital og er tilgjengelig på radikalisering.no. Den vil være gjenstand for oppdateringer med regelmessige mellomrom, og dette gjør det mulig å påvirke innholdet og gjøre stadige forbedringer. Det er et mål at kommunene bruker veilederen aktivt, og også utarbeider egen lokal veileder. Enkelte kommuner har allerede laget egen veileder tilpasset sitt lokalsamfunn, og disse er lenket til den nasjonale veilederen som eksempler.

Veilederen, som er utarbeidet med innspill fra seks departementer med underliggende direktorater, retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og fag. Den bygger videre på veiledningsdelen i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *