Nå kan du få penger til friskere luft

Fra i sommer av har du rett til penger tilbake om du installerer balansert ventilasjon eller vannbåren varme i boligen din. Dermed er det nå hele 14 energitiltak som du kan få refundert deler av utgiftene til gjennom Enovatilskuddet.

– Dette er to energismarte tiltak som også gir boligen din et bedre inneklima, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Enovatilskuddet inkluderer fra før en rekke varmeløsninger som krever et vannbårent anlegg, som f.eks. ulike varmepumper. Mens det tidligere kun er gitt støtte til selve varmeløsningen, gis det nå også inntil 10.000 kroner for å dekke deler av kostnadene ved ombygging til vannbåren varme.

– De som i dag har en oljefyr, har allerede et vannbårent anlegg, og slipper denne ekstrautgiften om de vil bytte til et fornybart alternativ. For andre som ønsker seg et vannbårent system, kan en slik ombygging være en betydelig kostnad. Den vil vi nå redusere gjennom å inkludere dette i Enovatilskuddet, forklarer Barnwell.

Send inn kvittering

For ettermontering av balansert ventilasjon gis det inntil 20.000 kroner i tilskudd. Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner. Dermed behøver friskluften normalt ikke mer oppvarming.

– Alle som har lagt inn vannbåren varme eller balansert ventilasjon, og har en kvittering som ikke er eldre enn fire måneder, kan få støtte. Det eneste du trenger å gjøre, er å sende inn kvitteringen elektronisk via enova.no. Da får du pengene du har krav på inn på konto i løpet av kort tid. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av Enovatilskuddet, er at det nye systemet har blitt veldig brukervennlig, sier Barnwell.

14 tiltak

Sammen med tre andre tiltak i Enovatilskuddet (energirådgiver, utfasing av oljekjel, utfasing av oljekamin), er støtte til de nye tiltakene forbeholdt boliger som er bygget før 2010.

– Både vannbåren varme og balansert ventilasjon er standardløsninger i nye boliger, så her trengs det ingen støtte. Men for de andre ni tiltakene som gir rett til tilskudd, er det fremdeles slik at også du som bygger nytt har rett til penger tilbake, presiserer Barnwell i Enova.

Dette gjelder tilskudd til varmestyringssystem, luft/vann- og væske-vann-varmepumper, biokjel, bioovn med vannkappe, solfangere, gråvannsgjenvinning, avtrekksvarmepumper og støtte til el-produksjon.

Les mer om tiltak og støttesatser her

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *