Kunnskap er fremtidens olje!

Det sa Statsminister Erna Solberg i dag på konferansen Arctic Frontiers som samlet over 1000 deltakere fra 25 land på universitetet i Tromsø. Hovedtemaet for konferansen var “mennesker i Arktis”.

Regjeringen vil styrke Norges rolle som ledende forsknings- og utdanningsnasjon i Arktis, og økte i budsjettet for 2014 de samlede bevilgningene til forskning med 320 millioner kroner sammenlignet med Stoltenberg-II-regjeringens forslag. Studie- og forskningsprogrammer som styrker koblingen til næringsliv og industri får også økt støtte.

Kunnskapsutvikling og koblinger mellom forskning og næringsliv er viktig for at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i den globale konkurransen, og for at befolkningen skal ha spennende jobbmuligheter. Derfor er kunnskapsbasert næringsutvikling sentralt i den nye regjeringens nordområdesatsing.

Statsministeren har også i dag besøkt Alta videregående skole som nettopp har inngått en avtale om samarbeid med universitetet i Tromsø og lokale bedrifter, for å styrke realfagsundervisningen på skolen og tilby yrkesrettet utdanning på fagfelt som er etterspurt i nord.

– Den type samarbeid mellom universitet, videregående skole og bedrifter som vi ser i Alta, er et godt eksempel på hvordan styrke undervisning og gjøre den mer relevant. Dette kan motvirke frafall fra videregående skole, og er også et viktig virkemiddel for å øke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft til det lokale næringslivet, sa statsminister Erna Solberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *