Helserevolusjon på fremmarsj

TEKST: CECILIE AUSTVIK // FOTO: ANETTE WIG

Barns overlevelse styrer alt. Dødeligheten for barn under fem år regnes som den tydeligste indikatoren på et lands velferd. For Bangladesh har det lenge vært estimert mørke tall, men etter tretti år har de globalt vært med på å nesten halvere barnedødeligheten. Likevel er barnehelse komplisert og strukturelt betinget. Impact Foundation Bangladesh (IFB) ønsker å sette kvinner i front for å bidra til en helserevolusjon.

I Bangladesh er 167 millioner av verdens befolkning presset sammen i et land som er tilsvarende mindre enn en tredel av Norges størrelse. På bakgrunn av den massive folkemengden, lever, i følge indikatorer over Bangladesh, 43,3 prosent av bangladesherne under en ekstrem fattigdom og 61,6 prosent lever i slum i byer.

Barnedødeligheten i Bangladesh viser seg å være blant de mest dystre tallene i verden. Ved å gå tilbake i tid, kan de estimerte tallene sammenlignes med Norge på 1800-tallet. På den tid døde hvert fjerde barn før fylte ett år i Asker og Bærum. I følge Norsk Utenrikspolitisk Institutt blir fysisk og psykisk helse mest påvirket av levekår og miljø de aller første leveårene. Den samme kilden forteller oss at barn under vanskelige kår, har større sykelighet og høyere mortalitet enn andre barn.

Slik som datidens Norge, dør barna i utviklingsland av sykdommer som meslinger, diaré eller lungebetennelse. Under- eller feilernæring er også en av de underliggende årsakene til dødsfallene, som også påvirkes av sanitære forhold og mangel på rent vann. Dertil ansees det også at kvinner uten utdannelse viser seg å få flere barn, og barna har større sjanse for å få dårlig helse. På bakgrunn av at barnehelse er såpass strukturelt betinget, kan det være en god tanke å profilere kvinner i samfunnet.

Kvinner er de fattigste

I følge en analyse gjort av FN, er de fleste fattige i verden kvinner. Kvinner har spesielt liten tilgang til ressurser, noe som forverrer seg på grunnlag av enkelte tradisjonelle sosiale normer. Hvordan barn og deres mødre blir behandlet, sier mye om hvor sterkt menneskerettighetene står i et samfunn. I følge Selima Ahmad, som jobber for en økonomisk selvstendighet for kvinner i Bangladesh, er kvinnene i hjemlandet hennes både engasjerte og lærevillige, men de trenger drahjelp. Hun forklarer at det er sosiale barrièrer som holder kvinnene tilbake. Derfor ønsker vi en akselerasjon for kvinners deltagelse i samfunnet og å kunne bruke kvinners ressurser for å bedre helsebildet.

I henhold til tusenårsmålene nummer 4 og 5 skal Bangladesh legge til grunne å redusere barnedødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet. Dette er av høy verdi for Bangladesh. Impact Foundation Bangladesh har derfor et prosjekt som fokuserer på å forbedre mor- og barns helsestatus gjennom et tjenestetilbud. Her vil de også kunne øke kunnskapen i nærmiljøet og styrke kapasiteten hos de som tilbyr lokale helsetjenester. Prosjektet tilbyr tjenester som inkluderer svangerskapsomsorgen (ANC), fødselsomsorg, barselomsorg, ernæring, utdanning, barnehelse og riktig atferdsendring.

Hjelper mødre

IFB sin innovative tilnærming for å nå ut til samfunn, er gjennom «mammaklubber». Mødre som er fattige og skilte, enker, gravide og ammende blir oppfordret til å danne slike mammaklubber for å få et sosialt nettverk seg imellom. En mammaklubb er et senter hvor mødre på landsbygda kan møtes, gjerne én gang i måneden. Her får 20-25 kvinner per «mammaklubb» muligheten til å kunne utvikle ny kunnskap seg imellom, hvor de blir opplært i emner som helse, miljø, landbruk, verdiskapende virksomheter, ernæring og funksjonshemming. Videre vil medlemmene få muligheten til å spre sin kunnskap og erfaring til lokalmiljøet. Medlemmene vil også kunne generere et sikkerhetsfond som vil bli benyttet for akuttbehandling for kvinner og barn.

På de månedlig møtene blir kvinnene opplært i viktige temaer som helse, kosthold, ernæring og kvinners rettigheter.
På de månedlig møtene blir kvinnene opplært i viktige temaer som helse, kosthold, ernæring og kvinners rettigheter.

Ved å fremme kvinners deltagelse, kan hvert samfunn utnytte et ubrukt potensiale. De kan sammen være med på å utvikle et bedre og større helsepersonell, samt gi kritiske helsetjenester til unge mødre og deres nyfødte. De siste årene viser Globalis.no en svært positiv nedgang for barnedødeligheten i Bangladesh. I 1992 var det 132 barn som døde før fylte fem år per 1000 levendefødte, derimot var det kun 41 i 2013. I følge Hans Rosling ser vi også en reduksjon i antall fødte per familie.

I dag fødes det i gjennomsnitt 2,2 barn per familie. Dette kan bety at det største hinderet for familieplanlegging for en altfor stor familie er borte. Det viser seg gjennom mammaklubbene at det å investere i kvinner har en multiplikatoreffekt som vil ha en positiv ringvirkning på deres familier og lokalsamfunn. Det å hjelpe mennesker til å kunne hjelpe seg selg, som igjen kan hjelpe sin familie og lokalmiljøet, vil være en effektiv måte å bekjempe fattigdom på. Men de medbrakte erfaringene kan også bedre levekårene for millioner av mennesker. IFB håper Bangladesh videre kan bidra med tiltak for andre land og bidra til en positiv utvikling i resten av verden.

KILDER:

http://www.norad.no/resultater/resultatportal/2013/spedbarnsdodeligheten-synker-men-ikke-raskt-nok-til-a-na-tusenarsmalet/

http://www.globalis.no/Land/Bangladesh/(show)/mdg

https://www.unicef.no/nyheter/7552/hvert-eneste-barn-teller

http://www.globalis.no/Land/Bangladesh/(show)/indicators

http://www.businessinsider.com.au/

https://www.youtube.com/watch?v=eA5BM7CE5-8

http://www.hegnar.no/kvinner/artikkel503047.ece

http://www.businessinsider.co.id/more-crazy-facts-about-russia-2015-1/10/#.VXDMDs_keko

http://www.dagsavisen.no/verden/ligger-13-%C3%A5r-etter-skjema-tross-suksess-1.294436

https://www.clintonfoundation.org/our-work/no-ceilings-full-participation-project

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *