Frykter høyt antall foreldreløse

on

SOS-barnebyer forbereder seg nå på å hjelpe barn som har kommet bort fra familien sin eller som har mistet foreldrene sine i katastrofen. – Erfaring fra tidligere katastrofer tilsier at vi står overfor et omfattende gjenforeningsarbeid, og at mange barn vil trenge et nytt hjem, sier generalsekretær Svein Grønnern.

Parallelt med nødhjelpsarbeidet jobber SOS-barnebyer nå med å avklare hvordan de best kan hjelpe de mest sårbare barna.

– I en naturkatastrofe er det svært mange barn som blir foreldreløse eller kommer bort fra familien. Etter et omfattende arbeid med å gjenforene barn med familien sin, vil det alltid være barn som står igjen alene. De trenger et trygt hjem, sier Grønnern.

Gjenforening et viktig arbeid under katastrofer

En viktig del av SOS-barnebyers hjelpearbeid etter tsunamien i 2004 og jordskjelvet i Haiti i 2010 var derfor å gjenforene barn med familien sin. Det ble også etablert nye barnebyer for barn som var alene og nye familieprogram for å styrke katastroferammede familier.

SOS-barnebyer har vært etablert på Filippinene siden 1967, og det er til sammen åtte barnebyer i landet. Totalt får over 8000 barn og voksne daglig hjelp gjennom ulike utdannings-, helse- og omsorgstilbud. Nå mobiliserer organisasjonen for å hjelp de mest sårbare barna.

Seks barnebyer etter tsunamien

Etter tsunamien i 2004 ble det bygget seks nye SOS-barnebyer i de fire landene som ble rammet, India, Indonesia, Thailand og Sri Lanka. I tillegg fikk 2200 sårbare familier nye hus, og 20 familiesentre med mat-, utdannings- og helsetilbud ble bygd for å gi langsiktig hjelp til barn og deres familier. Barnebyene gir i dag en trygg oppvekst til sårbare barn. I tillegg er en rekke familieprogram etablert i barnebyenes nærmiljø for å løfte sårbare familier opp fra fattigdommen og gjøre de bedre i stand til å gi omsorg til egne barn.

Tok hånd om barna på Haiti

På Haiti var SOS-barnebyen Santo i Port au Prince nødhavn for familier og barn som ble rammet av jordskjelvet. SOS-barnebyer tok hånd om barn som mistet alt i jordskjelvet, og ti av matutdelingsstasjonene, som i året etter skjelvet daglig delte ut mat og medisiner til tusenvis av mennesker, er i dag gjort om til sentre med tilbud til lokalbefolkningen.

– Nå er nødhjelp viktigst på Filippinene. Situasjonen er uoversiktlig, men vi vet at arbeidet med å gjenforene barn med sine familier er neste oppgave, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *