Ungdom er Nordens fremtid

De nordiske statsministrene drøftet blant annet samarbeid i nordområdene og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. I Stortingssalen var det en nordisk debatt mellom statsministere og nordiske parlamentarikere. Tema var visjoner for det nordiske samarbeidet og hvilket Norden dagens ungdom møter. Grunnlaget for den nordiske velferdsmodellen er høy deltakelse i arbeidslivet og høy produktivitet. For å bygge landene…