Norge kutter støtten til Afghanistan

Regjeringen foreslår å kutte den sivile bistanden til Afghanistan fra 750 til 700 millioner kroner i 2014. – Kuttet kommer fordi vi ser manglende afghansk vilje til å følge opp forpliktelsene fra Tokyo på flere områder, men særlig på bekjempelse av vold mot kvinner og bekjempelse av korrupsjon, sier statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet. På…