Slottsfjellfestivalen med milliongave til utsatte barn

– Samarbeidet med Slottsfjellfestivalen har overgått alle våre forventninger, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer. Han kunne ta imot en sjekk på mer enn én million kroner til en ny barneby i Tanzania. Det gjensidige samarbeidet har båret frukter både for Slottsfjellfestivalen og SOS-barnebyer. Frivillige fra SOS-barnebyer har bidratt med alt fra bemanning av fruktbod…