Færre ubehandlede saker i UNE

Utlendingsnemnda (UNE) har i løpet av de ni første månedene av 2013 bortimot halvert antall ubehandlede saker. Ved inngangen til året hadde UNE tolv tusen ubehandlede saker, og dette antallet var ved utgangen av september redusert til godt under sju tusen. Ved årsskiftet hadde UNE 12 001 ubehandlede saker, fordelt på 6437 asylsaker og 5564 andre saker. Disse…