Færre ubehandlede saker i UNE

Færre ubehandlede saker i UNE

Utlendingsnemnda (UNE) har i løpet av de ni første månedene av 2013 bortimot halvert antall ubehandlede saker. Ved inngangen til året hadde UNE tolv tusen ubehandlede saker, og dette antallet var ved utgangen av september redusert til godt under sju tusen.

Ved årsskiftet hadde UNE 12 001 ubehandlede saker, fordelt på 6437 asylsaker og 5564 andre saker. Disse andre sakene fordeler seg på en rekke sakstyper, slik som blant annet familieinnvandring, arbeidstillatelse, utvisning og statsborgerskap. Ni måneder senere er UNE nede i 6851 ubehandlede saker, fordelt på 4748 asylsaker og 2103 andre.

– Dette legger grunnlaget for vesentlig kortere saksbehandlingstider i fremtiden, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes. – Mange av de sakene vi behandler nå, har tatt for lang tid, en god del av dem over ett år. Men med så stor reduksjon i antall ubehandlede saker, vil klagerne nå etter hvert få raskere svar, sier UNE-direktøren.

Hittil i år har UNE behandlet i gjennomsnitt 1800 saker per måned. Det kan derfor synes som om de ubehandlede sakene nå representerer mindre enn fire måneders saksmengde. Dette betyr likevel ikke at klagerne heretter kan forvente å få svar i løpet av fire måneder, i hvert fall ikke i asylsaker.

– Nei, fremdeles vil det være mange enkeltsaker som tar atskillig lengre tid, for det er stor variasjon i hvor enkle eller vanskelige sakene er. Noen saker har oversiktlige problemstillinger og all nødvendig informasjon tilgjengelig. Andre saker kan innebære mange og kompliserte vurderinger, og det kan mangle viktig informasjon eller dokumentasjon som må innhentes, noen ganger fra utlandet. Ikke minst gjelder dette i mange av asylsakene, hvor det gjerne er vanskelige vurderinger knyttet til situasjonen i opprinnelseslandet og usikkerhet om forhistorie og identitet, forklarer Aursnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *