Avtale med Brasil om redusert avskoging

Brasil og Norge har signert ny avtale om klima- og skogsamarbeid. Avtalen med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) er reforhandlet, slik at bidrag til Amazonasfondet kan utbetales når målbare resultater er oppnådd. Dette er i tråd med Stortingets Innst. 470 S (2012-2013) om at man ønsker større grad av samsvar mellom tidspunktene tilskuddene til Amazonasfondet henholdsvis…