Amazonasfondet støtter internasjonalt samarbeid om skogovervåking

Brasil skal bidra til å styrke overvåkingen av regnskogene i andre Amazonasland. En avtale mellom den brasilianske utviklingsbanken BNDES og den mellomstatlige ”Amazonaspakten” (OTCA) ble undertegnet i forrige uke. Dette er Amazonasfondets første internasjonale avtale. Avtalen omhandler et prosjekt som over fem år skal bidra med rundt 65 millioner kroner til forbedret kapasitet på skogovervåking i…

Avtale med Brasil om redusert avskoging

Brasil og Norge har signert ny avtale om klima- og skogsamarbeid. Avtalen med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) er reforhandlet, slik at bidrag til Amazonasfondet kan utbetales når målbare resultater er oppnådd. Dette er i tråd med Stortingets Innst. 470 S (2012-2013) om at man ønsker større grad av samsvar mellom tidspunktene tilskuddene til Amazonasfondet henholdsvis…