Norge fordømmer den russiske militære eskaleringen på Krim

– Sammen med NATOs medlemmer fordømmer Norge den russiske militære eskaleringen på Krim-halvøya i Ukraina. Den russiske militære aktiviteten på Krim og truslene om bruk av ytterligere militær makt er brudd på folkeretten. Det hviler et tungt ansvar på Russland for å bidra til å roe ned den spente situasjonen. Russiske myndigheter må umiddelbart imøtekomme den ukrainske anmodningen om dialog for å løse krisen uten bruk av vold, sier utenriksminister Børge Brende.

 Det russiske Føderasjonsrådet autoriserte lørdag bruk av væpnede russiske styrker på ukrainsk territorium. I ettertid har det funnet sted utplassering og forflytning av betydelig russisk militært personell og utstyr på Krim-halvøya, også utenfor baseområdene omfattet av baseavtalen mellom Russland og Ukraina.

NATOs medlemsland har i dag diskutert den alvorlige situasjonen i Ukraina både internt i alliansen og direkte med ukrainske myndigheter. Norge og øvrige NATO-allierte har gjennom en uttalelse fra NATOs Råd – NATOs øverste organ – i dag sendt et tydelig budskap om alliansens vurdering av Russlands handlemåte i Ukraina.

– Ukraina er et viktig partnerland for NATO og et naboland for flere allierte. Dagens møte i NATO er et klart uttrykk for alvoret i situasjonen i Ukraina. Gjennom sine militære aksjoner på Krim, og trusler om ytterligere bruk av militærmakt bryter Russland med grunnleggende avtaleforpliktelser gjennom FN-charteret, OSSE, Europarådet og NATO-Russlandsrådet. Det er et viktig signal at NATOs råd i dag har uttrykt full støtte til Ukrainas territorielle integritet og suverenitet, sier Brende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *